Nyomj te is egy megosztást!

.

Valóvilág képekben fényképe.

Nagy Alekosz


NEM!! CSAK sajtóközlemény!

Akkor, kezdjük. Az elején.

Jelenlétemet, Rubin Kristóf, az RTL Klub akkori kreatív vezetője döntötte el. Meglátta bennem azt, amire aztán országos szórakoztatóipart épített. Élveztem minden percét. Jó hangulatom, átsugárzott az emberekre, velem nevettek, velem örültek. Nyertem. Az RTL Klub, nem ismert engem. A játék alatt, pedig nem voltunk kapcsolatban, hogy megismerhessen. Mindenki tette a dolgát. Az RTL, szerkesztett, Alekosz, játszott. Amikor vége lett, jött a Szerelem a Legfölsőbb Szinteken. Mindjárt másnap! Szünet és hazalátogatás nélkül. Amikor a harmadik héten megelégeltem a fogva tartást, ami többek között abban nyilvánult meg, hogy még a mosdóra is őrökkel mehettem, akiknek a dolguk nem az volt, hogy a rajongóktól védjenek, hanem a szökéstől, illetve amikor egy alkalommal az utcánk sarkáról fordította vissza az RTL a kocsit, amiben ültem, gombokat lenyomva, engem kiszállni nem hagyva vittek vissza, akkor az egyik őrt kijátszva, telefonjáról, mert az enyémet elvették, fölhívtam a rendőrséget. Ki is jöttek. Este volt. Ált a bál. Másnap, Rubin Kristóf kérte, hogy vonjam vissza a följelentést, mert ha nem, akkor őt bilincsben elviszik. Családja van, gyermeke született. Mondta. A rendőrök, a folyosón várakoztak. A műsorból, pedig még hátra volt majd két hét. Visszavontam. A nyomozók, elmentek. Hozzáteszem, az egy hónapos, Milliárdos műsorért, mindösszesen: 850.000-forintot ajánlott föl és adott nekem Kolosi Péter, az RTL Klub programigazgatója.

Ezután, a hónapok teltek, műsorról, pedig ezek után nem is álmodhattam. Bár, reméltem. Mert sohasem én voltam az, aki nem alkalmazkodott. Eltelt majd egy év. Egy év, amikor is Hajdú Péter földobta a labdát. De nem is akármilyen labdát! Olyan ajánlattal keresett meg, amit azt hiszem, senki sem utasítana vissza. Nem számszerűsítek, de Hajdú Péter neve, e-tekintetben azt hiszem garancia.

Tudtuk, hogy szerződést szegünk. Tudtuk, hogy per lesz. De ez, egy ilyen szakma. Nem az első átvásárlás és nem is az utolsó. Mindösszesen, három napunk volt előkészíteni mindent. Egy este, 6-8 órás tárgyalás alatt összeraktuk az egészet. Jelen voltak: Hajdú Péter, Kiss Péter, ő a TV2 akkori programigazgatója, G. Gábor, ő a TV2 akkori ügyvédje, E. Péter, ő az én ügyvédem, T. Katalin, ő a pénzügyi tanácsadóm jogi végzettséggel, és én. Számomra a lényeg az volt, hogy bármit kell is visszaadni, fizessék ki. Bármeddig tart is a per, képviseljen a TV2. Természetesen, nem az én költségemen! Akármilyen költségem lesz is, azt fedezzék. Meg is állapodtunk. Mindenki vállalta. Ezt, csak így lehetett vállalni a részemről.

Szerződés Idézet: 4.3.
---------------------------
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben az M-RTL a Valóvilágos szerződés 7. fejezetében rögzített ajándékokat visszaköveteli és az erre irányuló peres eljárás során az eljáró bíróság úgy dönt, hogy Résztvevő az ajándékokat köteles visszaszolgáltatni, vagy köteles azok értékét részben, vagy egészben megváltani, úgy a Gyártó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogerős ítéletben meghatározott határidőn belül a megítélt megváltási összeget a Résztvevő részére megtéríti, vagy a visszaszolgáltatott ajándékkal megegyező értékű lakást, illetve személygépkocsit biztosít a Résztvevő részére. Felek ebben a körben megállapodnak, hogy amennyiben a Résztvevő nyereményutazását nem biztosítja, úgy a Gyártó teljesíti ezen kötelezettséget 2012. januárjában.

Szerződés Idézet: 4.5.
---------------------------
A Gyártó ebben a körben kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit az MTM-SBS Zrt-vel fennálló gyártási szerződése alapján képes teljesíteni, a megfelelő fedezettel ennek megfelelően rendelkezik.

Magyarul, a szerződés a Frizbi Entertainment Kft, a TV2 MTM-SBS ZRT, és köztem jött létre, amit G. Gábor, a TV2 ügyvédje, ügyvédi letétbe helyezett.

Természetesen, per lett. Az ügyet: P. Zoltán, illetve: H Antal, a TV2 ügyvédje vitt. Minden tárgyaláson ott voltam. Időközben, a TV2 új tulajdonosa: Andy Vajna, természetesen a jogi osztályt is lecserélte. P. Zoltán és H. Antal helyét, M. Botond vette át. Az utolsó tárgyalásokat ő vitte. Az RTL nyert. Csak a lakást kell visszaadnom. Minden más, marad.

Eljött az idő!

Személyesen mentem be a TV2 jogi osztályára, ahol is M. Botonddal leültünk, majd közölte, hogy ő, illetve a TV2, sehol nem lát olyan dokumentumot, ami arra utalna, hogy a TV2-nek bármifajta kötelezettségvállalása lenne az üggyel kapcsolatban. Azt mondta, hogy mivel én a Frizbi Entertainment Kft-vel szerződtem, érdeklődjek ott. Ekkor, megkerestem Hajdú Pétert, aki időközben a Frizbi Entertainment Kft-t eladta, de segítségéről biztosított. Rugalmasan vett rész a közvetítésben köztem, és a Frizbi új tulajdonosa, illetve ügyvédje között. Végül, a Frizbi Entertainment Kft álláspontja az lett, hogy mivel a TV2 MTM-SBS ZRT vállalta az anyagi fedezetet, hát fizessen ő!

E. Péter ügyvédem, G. Gábortól a szerződést az ügyvédi letétből kikérte, és amikor a borítékot felnyitotta megállapította, hogy a 3. oldal hiányzik. Ugye, mondanom sem kell, hogy melyik oldal. Az az oldal, amelyiken a 4.3. illetve a 4.5. pont található. Ezt jelezvén, kis idő elteltével, megküldték a hiányzó oldalt, ám de bár, az már nem volt aláírva.

Az ügy további érdekességei, hogy a TV2 pénzügyi osztályán, éveken át 30.000.000.-forint volt elkülönítve erre az ügyre, az esetleges kártalanításra. Mind P. Zoltán, mind H. Antal, mind M. Botond ügyvédek, ezt megerősítik. Az összeg, most is el van különítve. M. Botond, maga erősítette ezt meg. Továbbá Simon Zsolt, a TV2 akkori vezérigazgatója elismeri, hogy aláírta a szerződést, ami a kártalanításra vonatkozik. Andy Vanja és a régi tulajdonosi kör között, az átadás átvételkor nyílt kötelezettségként szerepelt. Ezt, Simon Zsolt, akkori vezérigazgató is megerősíti.

Mindezek után, mindenki a másikra mutogat, fizetni, pedig senki sem fizet. Az ügy komoly szereplőire való tekintettel, eddig nem hoztam nyilvánosságra ezeket az információkat, ami már közel fél éve húzódik. A méltatlankodások, a nem válaszolások, a hárítások, az ide oda küldözgetések, eljuttattak engem arra a pontra, hogy megelégeljem az egészet. Én, a végtelenségig vártam, kivártam, és tartottam magam minden megállapodásunkhoz. Most úgy érzem, félrevezettek, becsaptak, hazudtak. Ebben az ügyben olyan sok a szereplő, annyira szövevényes de még is oly egyszerű, hogy itt, azt hiszem, már csak egy dolog maradt. Semelyik fél sem kínál, illetve hagy nekem más választást.

Hétfőn reggel, 10.00.-kor, büntető följelentést teszek az Érdi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes, illetve tettesek ellen, azután pedig polgári pert indítok az ügy szereplőivel szemben.

Elgondolkodtatónak tartom azt, hogy a TV2 éveken át a képernyőjén tartott úgy, hogy mindvégig tudta azt, hogy nem fog kártalanítani, és rá leszek kényszerülve arra a paradox és szürreális lépésre, hogy kenyéradóm ellen, akinél a jövőmet képzeltem el, pert indítsak.

Az ügyvéd személyével kapcsolatban, van elképzelésem, de szívesen várok ajánlatokat vagy megkereséseket, az évtized médiaperének az elvállalására!

Alekosz.